شقایق گل همیشه عاشق

Posted by LittelAngel (Some Where!, United States) on 13 April 2009 in Plant & Nature.

دوست گلم آزاده جونم تولدت مبارک
با بهترین آرزوها

پ . ن : درست تو لحظه ای که این عکس رو گرفتم تنها کسی که به فکرش بودم آزاده بود که فردا تولدشه و دلم خواست اینو تقدیمش کنم

 

تولد
آزاده
،
قایق
دوست

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+ Share this photo on StumbleUpon